חיפוש
קטגוריות
  Menu Close

  A of Alessi AGV29S12 All-Time Set of Dishes, in Bone China

 • Designer: Guido Venturini
 • Four flat plates
 • Four soup plates
 • Four fruit dishes
 • קח אותי לאמזון

  ** שימו לב, במקרים מסוימים חישוב המכס של אמזון מוטעה כלפי מעלה, במקרים אלו אמזון תזכה את חשבונכם רטרואקטיבי **
  ספק: Alessi
  זמינות: 10 קיים במלאי
  ₪ 758.86
  Table service "All-Time" takes up the theme of the fluidity of the form has always been very dear to the author.
  The surfaces of the parts of all the objects are connected so that the light always reflects in a soft and nuanced way.
  In bone china ceramic the effect of softness is accentuated by the quality of the material, the thin thickness and the shape of the plates, which are without perimeter rim.
  The Piatto fondo and the Piatto piatto seem to derive from an identical shape that gradually opens up and spreads out.

  Table service "All-Time" takes up the theme of the fluidity of the form has always been very dear to the author.
  The surfaces of the parts of all the objects are connected so that the light always reflects in a soft and nuanced way.
  In bone china ceramic the effect of softness is accentuated by the quality of the material, the thin thickness and the shape of the plates, which are without perimeter rim.
  The Piatto fondo and the Piatto piatto seem to derive from an identical shape that gradually opens up and spreads out.

  Servizio da tavola "All-Time" riprende il tema della fluidità della forma da sempre molto cara all'autore.
  Le superfici delle parti di tutti gli oggetti sono raccordate in modo che la luce rifletta sempre in modo morbido e sfumato.
  Nella ceramica bone china l'effetto di morbidezza è accentuato dalla qualità del materiale, dagli spessori sottili e dalla forma dei piatti, che sono senza falda perimetrale.

  *
  *
  *
  *
  Table service "All-Time" takes up the theme of the fluidity of the form has always been very dear to the author.
  The surfaces of the parts of all the objects are connected so that the light always reflects in a soft and nuanced way.
  In bone china ceramic the effect of softness is accentuated by the quality of the material, the thin thickness and the shape of the plates, which are without perimeter rim.
  The Piatto fondo and the Piatto piatto seem to derive from an identical shape that gradually opens up and spreads out.

  Table service "All-Time" takes up the theme of the fluidity of the form has always been very dear to the author.
  The surfaces of the parts of all the objects are connected so that the light always reflects in a soft and nuanced way.
  In bone china ceramic the effect of softness is accentuated by the quality of the material, the thin thickness and the shape of the plates, which are without perimeter rim.
  The Piatto fondo and the Piatto piatto seem to derive from an identical shape that gradually opens up and spreads out.

  Servizio da tavola "All-Time" riprende il tema della fluidità della forma da sempre molto cara all'autore.
  Le superfici delle parti di tutti gli oggetti sono raccordate in modo che la luce rifletta sempre in modo morbido e sfumato.
  Nella ceramica bone china l'effetto di morbidezza è accentuato dalla qualità del materiale, dagli spessori sottili e dalla forma dei piatti, che sono senza falda perimetrale.

  תגיות מוצר