מדיניות פרטיות
ברוכים הבאים לאתר https://globuy.co.il (להלן: "האתר"), המופעל על ידי ע.פ 322280439 (להלן: "מפעיל האתר").

פרטיותם של הגולשים באתר המופעל והמנוהל על ידי מפעיל האתר הינה מכובדת מצידו. בהתייחס להגנת הפרטיות, התנאים המובאים במסמך זה מהווים את המדיניות של מפעיל אתר זה, אשר מחויב לגולשים באתר לעמוד במדיניות זו.

מטרת מדיניות זו הינה להסביר את הנוהגים של מפעיל האתר בכל הנוגע לפרטיות המשתמשים באתר וכיצד מפעיל האתר משתמש במידע שנמסר בידי הגולשים או שנאסף על ידי הגולשים בזמן הגלישה באתר.

עצם השימוש באתר זה מהווה הסכמה ואישור לתנאים אלה.

תנאים ו/או סעיפים המנוסחים בלשון זכר או בלשון נקבה, הינם מתייחסים לשני המינים והינם מנוסחים אך ורק מטעמי נוחות בלבד, וחלים על שני המינים וכל אדם באשר הוא.

תנאים ו/או סעיפים אלה חלים על הגלישה באתר ובשירותים שהוא מכיל באמצעות כל מכשיר תקשורת (כגון פלאפונים ניידים, מחשבים ניידים, מחשבי כף יד וכו' ').
 
רישום לאתר בזמן ביצוע הזמנה:
 • כל גולש שיבחר לבצע הזמנה באתר, יהיה עליו לבצע הרשמה ו/או להזין את הפרטים שלו באתר, לרבות: כרטיס אשראי, כתובת גיאוגרפית, כתובת דואר אלקטרוני, מספרי טלפון סלולריים וכו'.
דיוור ישיר אלקטרוני
 • אם תבחר לרכוש באתר, גם אם אינך השלמת את ההזמנה, בעת שליחת כתובת הדואר האלקטרוני שלך, ראה עצמך כרשום למערכת דיוור מצד האתר וכי רשאי מפעיל האתר לשלוח אליך באמצעות דיוור דוא"ל מעת לעת פרטים על שירותיו וכן מידע ומידע שיווקי ופרסומי.
 • עצם שימוש הגולש באתר מהווה את הסכמתו, אישורו וידיעתו כי הוא מסכים לקבל חומר שיווקי, זאת לאחר שליחת פרטיו באתר וכי והוא מודע לכך כי באפשרותו לבטל את הסכמתו בכל עת ולהפסיק לקבלם.
 • הגולש והמשתמש באתר נותן הסכמתו בכך כי הוא מאשר שבהתאם לתקנות הנ"ל לא תעמוד לזכות הזכות להגיש תלונה ו/או תביעה ו/או טענה כלשהי כלפי מפעיל האתר בעקבות הפרטים שמקבל אודות הגולש.
בטחון נתונים באתר:
 • מפעיל האתר יכבד את פרטיות הגולשים ויפעיל אמצעי אבטחה כדי להגן על המידע שמסרו הגולשים.
 • למרות המאמצים אבטוח הנתונים והמידע, לא בטוח לחלוטין שפרט מידע כלשהו הינו מוגן ומאובטח בשלמות וכי אינו יודלף במצב של לשרתים או המערכות של האתר בידי גורם ג'.
 • הגולש באתר נותן הסכמתו להסרת כל אחריות ממפעיל האתר בכל מצב בו נעשתה פריצה למערכות של האתר ו/או לשרתים שלו. כמו כןהגולש מוותר בזאת על כל בקשה ו/או דרישה לכל סוג של תביעה או טענה נגד המפעיל של האתר בעקבות זאת.
 • המשתמש נותן הסכמתו לכך שהינו מסיר אחריות ממפעיל האתר וכי הוא לא תהיה לו דרישה לכל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה וכיו"ב כלפי מפעיל האתר במצב בו נעשתה פריצה לשרתים או למערכות של האתר וכן כי הדבר לא יהיה באחריותו של מפעיל האתר.
מאגר נתונים ושימוש נתונים על ידי מפעילי מסדי נתונים בידי מפעיל האתר:
 • לזכותו של מפעיל אתר זה עומדת הזכות להחזיק במסדי הנתונים של כל מידע הנשלח בידי הגולש.
 • כלל המידע הנאסף יוחזק ויישמר במסדי הנתונים של מפעיל האתר ותחת אחריותו.
 • לזכותו של מפעיל האתר עומדת הזכות לעשות שימוש בנתונים בהתאם למדיניות הפרטיות המובאת באתר זה ו/או לפי הוראות כל דין.
 • שימוש הנתונים הנאספים יתקיים לטובת אלו מן השירותים המבוקשים בידי הגולש, בין היתר ובפרט: אפשור שימוש השירותים המוצעים באתר, שיפור והעשרת כלל השירותים והתכנים המובאים בו,  שינוי או ביטול שירותים ותכנים המצויים באתר, לטובת ביצוע הזמנה וכן שירותים אחרים באתר, הכוללים שיווק ופרסום מידע ותכנים אשר עשויים להתאים את הפרסומות המוצגות בזמן גלישה באתר לתחומי העניין של הגולש ולטובת ניתוח נתונים והעברת  נתונים סטטיסטים לצדדים ג'.
 • הגולש נותן הסכמתו לכך שהינו מסיר כל אחריות ממפעיל האתר בהקשר לסעיפים הנ"ל וכי לא תהיה לו דרישה לכל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה וכיו"ב כלפי מפעיל ביחס לשימוש בפרטיו בכל הנכתב למעלה.
העברת נתונים לגורם שלישי:
 • מפעיל האתר מחזיק בזכות למסור ולתת הרשאת גישה לכלל הנתונים במסדי הנתונים ו/או למסור את הנתונים לצד שלישי מסוים לפי סוג השירות המבוקש ו/או ההזמנה כאמור ובנוסף למטרת תפעול ואחזקה, שיפור ופיתוח כלל האתר, התכנים והשירותים, לרבות מסירת הנתונים לספקים.
 • בהתאם לחוק הגנת הפרטיות (התשמ"א – 1981), רשאי כל אדם לעיין במידע אודותיו במאגרי המידע ומסדי הנתונים. אדם  אשר עיין במידע זה ומצא שהינו שגוי ו/או חלקי ו/או לא ברור ו/או לא מדויק ו/או לא מעודכן ו/או מכיל מידע חסר, זכותו לפנות לבעל מסדי הנתונים לצורך. תיקון ו/או מחיקת הנתונים, חלקם או כולם.
 • מעבר לנכתב לעיל, מפעיל האתר לא ימסור לצדדים ג' כלשהם אף פרט מפרטיך האישיים והנתונים הנאספים אודותיך בעקבות גלישתך באתר, פרט למקרים המפורטים הבאים:
 • במקרה בו תנאי התנאי השימוש באתר הופר.
 • אם יבוצעו באתרים פעולה כלשהי אשר נוגדת כל חוקים ודין.
 • במידה ויתקבל צו שיפוטי המצווה להעביר פרטת ונתוניך אודותיך לצד ג'.
 • אם מפעיל האתר ימכור ו/או ימסור בכל דרך שהיא את פעילות האתרים לידי תאגיד מסוים, ובנוסף במקרה בו יתמזג עם גוף אחר ו/או ימזג את פעילות האתרים יחד עם פעילות אתרים של צד ג', ובתנאי שאותו תאגיד יקבל על עצמו כלפי הגולש את כלל הוראות, סעיפי ותנאי הוראות מדיניות פרטיות זו. 
אסיפת נתונים מצד שלישי:
 • בעת גלישתך באתר ו/או שימושך באתרים ו/או אפליקציות של צד שלישי המשתמשים באתר, אנו אוספים אודותיך נתונים. נתונים אלו מכילים פרטים אודות אפליקציות ו/או האתרים בהם אתה גולש, שימושך באלה וכל נתונים אחרים שהיוצר, המפתח של אותם אתרים ו/או אפליקציות מוסר לך ו/או לנו.
איסוף מידע ע”י צד ג: ’
 • בזמן הגלישה באתר, עומדת לזכותו של מפעיל האתר הזכות לעשות שימוש בתוכנות של צד שלישי (ג'), זאת לטובת סיפוק תכנים ו/או שירותים במסגרת  ו/או על מנת מפעיל האתר לבצע פונקציות נוספות.
 • עצם שימוש הגולש בזמן הגלישה באתר מהווה הסכמה כי תוכנות צד שלישי (ג') רשאיות לאסוף את הנתונים האמורים.
 • לזכותו של מפעיל אתר זה עומדת למסור לשותפים העסקיים (בפרט לצדדים המפרסמים באתר) שלו כל מידע שהוא, ובתנאי שלא יהא מזהה אודות הגולש, זאת לצורך יעשו התאמת פרסומות, תכנים ומודעות עבור הגולש, אשר יופיעו לו בזמן הגלישה באתר אינטרנט ו/או אפליקציות אחרים לתחומי העניין שלו ו/או לסיווג מין ו/או גיל ו/או אזור מגורים.
 • הגולש נותן הסכמתו לכך שהשותפים העסקיים של מפעיל האתר (בפרט מפרסמים) יהיו זכאים לאסוף עצמאית נתונים לא מזהים אודות הגולש.
”עוגיות"  (Cookies)
 • הגולש נותן הצהרתו לכך שהינו מודע לזה שמפעיל האתר משתמש ב”עוגיות" (Cookies) לטובת אחזקתו ותפעולו הסדיר ותקינותו, כל זאת ועוד לצורך אסיפת מידע סטטיסטי אודות השימוש בו, להתאמת והצלבת הפרטים לצורך אבטחת מידע והתאמת האתר לצרכיו והעדפותיו האישיות של  הגולש.
 • קיימת אפשרות כי חלק ממודעות מסוימות מאלו שיוצגו לך בעת גלישה באתרים עשויות להגיע משרת צד שלישי המנהל את הגשת המודעות באתר זה.
 • לצורך ניהול המודעות ו/או הפרסומות, צריכות חברות אלו להציב ”עוגיות" (Cookies) במכשיר הגולש ולשבץ web beacons (”משוואת רשת”) מודעות הפרסומות ”עוגיות" (Cookies). משוואות רשת הינן כמות מסוימת של קבצים גראפיים קטנים המכילים זיהוי אישי וממוקמים בעמודי האינטרנט, העוזרים לאסוף נתונים על הצפייה והאופן השימוש ובנוסף נתונים על הקהל (לרבות: מין, גיל, ותחומי עניין) המיוצרים ממודעות מבוססות עניין של גוגל (Google) ו/או מפרסמים נוספים בעזרת קוד גוגל אנליטיקס (Google Analytics). הנתונים הנאספים אינם מזהים את הגולש, אלא מטרתם נועדה להתאים אתת המודעות אשר יופיעו ועשויות לעניין את הגולש.
 • אופן השימוש שאותן חברות מיישמות ב”עוגיות" (Cookies) ובמשואות רשת הינו בהתאם למדיניות הפרטיות שלהן, ולא בהתאם למדיניות אתר זה.
 • הנתונים אשר ”עוגיות" (Cookies) מכילים, מתייחס, בין השאר, לעמודים בהם גלש המשתמש, לאתר אינטרנט אשר הובילו את המשתמש לעמודים בהם הוא מבקר, לאורך זמן הגלישה בהם, לתכנים מסוימים אשר עניינו את המשתמש וכו'. במידה והמשתמש אינו מעוניין ב אם אינך מעוניין ”עוגיות" (Cookies), יוכל לבטלן בכל עת. באמצעות שינוי של ההגדרות בדפדפן בו גולש (עזרה בעניין ניתן למצוא בקובץ עזרה הממקם בדפדפן).
 • יתר על כן, באפשרות הגולש למחוק את ה”עוגיות" (Cookies) במחשבו ובמכשירו בעל זמן נתון. לתשומת לב הגולשים, מומלץ לעשות כך, רק במידה ומשוכנעים שלא מעוניינים להתאים את המודעות ו/או הפרסומות המופיעות באתר להעדפות האישיות. יש לשים לב כי ביטול ה”עוגיות" (Cookies) עשוי להוביל לחסימת השירותים ו/או התכונות באתרי אינטרנט שונים.
שינויים במדיניות הפרטיות:
 • הזכות לשינוי מדינות הפרטיות באתר ו/או תנאי זכות השימוש עומדים לזכותו של מפעיל האתר בכל רגע נתון, ורשאי הוא מעת לעת וללא חובה כלשהי לא לעדכן בשום דרך פרט לפרסום נוסח מעודכן באתר.
יצירת קשר:
 • לצורך לקבלת מידע נוסף בנוגע למדיניות הפרטיות ו/או כל שאלה אחרת, מוזמן הגולש לפנות אלינו באמצעות מילוי טופס בעמוד 'צור קשר' באתר וכמובן באמצעות שליחת פנייה לכתובת info@globuy.co.il.
 • כל פנייה מצד הגולש תיעשה תוך מילוי הפרטים המלאים, והנהלת האתר מצידה מתחייבת לטפל בפניות ביעילות ובמהירות.
x

#{title}

#{text}

#{price}